marți, 27 octombrie 2015

INFORMAŢII COMPETENTE REFERITOARE LA PENSIILE MILITARE

INTERVIUL ACORDAT DE COL. CONSTANTIN LUCA- ŞEFUL CASEI SECTORIALE DE PENSII M.AP.N. ÎN OBSERVATORUL MILITAR

                                        NR.41/21-24 OCTOMBRIE
Intrebare : Domnule colonel, care sunt principalele modificări ce vor viza sistemul de pensii odată cu intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2016, a Legii nr. 223? Se vor mări pensiile?
Raspuns : Anul 2016 va fi un an de referinţă pentru pensiile militare.Luna ianuarie 2016 va fi marcată de aprobarea unor acte normativecare vor influenţa pensiile militare,astfel: Legea pensiilor militare de stat, noul Cod fiscal, Legea salarizării personalului bugetar, precum şi legile bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul2 016. Toate aceste acte normative vor determina creşterea tuturor pensiilor şi a unor drepturi sociale (indemnizaţii, burse, rente etc.) care vor fi încasate de beneficiari începând cu 1 ianuarie 2016. La nivelul Casei de pensii sectorialea MApN (CPS) s-au luat deja toate măsurile pentru aplicarea acestor reglementări.Noua lege a pensiilor creează un sistem propriu, neintegrat în sistemul public şi are la bază şase principii, dintre care cele mai relevante, în raport cu actualul sistem de pensionare, sunt: al autonomiei, al egalităţii şi al recunoştinţei. Sistemul pensiilor militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească contribuţia aferentă lui. Legea nr. 223 instituie reglementări prin care se revine la regulile care caracterizau sistemul pensiilor militare anterior datei de 31 decembrie 2010 şi anume că vor exista pensii de serviciu, de invaliditate şi de urmaş. Pensiile de serviciu vor fi de trei feluri: pensii de serviciu pentru limită de vârstă – în care limitele de vârstă sunt cele prevăzute de legislaţia actuală şi cresc, gradual, până în anul 2030,de la 55 la 60 de ani – pensii de serviciu anticipate şi pensii de serviciu anticipate parţiale.Spre deosebire de legea pensiilor care este acum în vigoare,noul act normativ presupune un volummai redus de muncă pentru calcularea pensiilor.Baza de calcul este verificabilă eliminându-se,astfel, incertitudinile cu privire la exactitatea datelor care au stat la baza stabilirii pensiilor în sistemul  contributiv actual.
Intrebare :Ce categorii de personal vor beneficia de prevederile noii legi?
Raspuns : Beneficiarii noii legi sunt:militarii – cadrele militare, soldaţii şi gradaţii profesionişti şi personalul care a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională –, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penintenciarelor.
Legea cuprinde dispoziţii pentru trei categorii de pensionari.
Prima categorie cuprinde cadrele militare trecute în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitary de pensii publice, ale căror pensii au fost recalculate şi revizuite în baza Legii nr. 119/2010, a OUG nr.1/2011, Legii nr.80/1995 şi a Legii nr. 241/2013.
A doua categorie cuprinde cadrele militare trecute în rezervă în perioada 1.01.2011-31.12.2015, iar a treia, personalul militar care va trece în rezervă începând cu 1 ianuarie 2016.
Intrebare : Ce se va lua în calcul la stabilirea pensiei?
Raspuns : Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de state ste media tuturor veniturilor brute realizate în şase luni consecutive,din ultimii cinci ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanei în cauză. La media obţinută, se adaugă un spor de până la 15%, în condiţiile stabilite prin ordin comunal conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice si securităţii naţionale.
Intrebare :Noul sistem de pensii este mai asemănător cu cele în vigoare în alte ţări din cadrul NATO?
Raspuns : În Franţa, există lege speciala în care baza de calcul este 75-80% din ultima soldă. În Italia şi Turcia,de asemenea, sunt legi speciale în care baza de calcul este 75-85%din ultima soldă. Marea Britanie şi Olanda au legi speciale, iar calculul pensiilor se bazează pe o formulă stabilită faţă de solda din ultimul an de activitate. În SUA, există tot lege specială, iar baza de calcul o reprezintă media soldelor celor mai mari,în ordine descrescătoare, primIte în 36 de luni, oricare ar fi acestea în decursul serviciului militar. Mai aproape de noi, în Ungaria, există,din anul 2012, un sistem unic de pensionare civil/militar, iar baza de calcul o reprezintă un procent de 60% din media soldelor primite în activitate.
Intrebare:Cum se vor efectua indexarea,actualizarea şi recalcularea pensiilor?
Raspuns: Va fi o indexare anuală cu 100% din rata medie anuala a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. Aceşti indicatori vor fi comunicaţi, anual, pentru anul calendaristic anterior de către InstitutulNaţional de Statistică.Astfel, la data de 1 ianuarie 2016, vor fi indexate toate pensiile, inclusiv cele stabilite/plătite în baza Legii nr.80/1995 şi Legii nr. 241/2013.
Pensiile se vor actualiza ori decâte ori se vor majora solda de grad şi/sau solda de funcţie a militarilor în activitate, în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Procedurile de actualizare şi recalculare se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.La elaborarea procedurilor de recalculare şi actualizare a pensiilor participă specialişti din domeniul juridic, management resurse umane, finanţe şi pensii.De asemenea, în faza de elaborare, vor fi consultaţi şi reprezentanţii cadrelor militare în rezervă şi în retragere. După aprobare, procedurile de recalculare/actualizare vor fi puse în aplicare întocmai de către personalul CPS.
Intrebare :Ce se întâmplă cu diferenţa între pensia cuvenită pentru decembrie 2010 şi cea stabilită în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011?
Raspuns : În ceea ce priveşte diferenţa între pensia cuvenită pentru decembrie 2010 şi cea stabilită în baza Legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011, aceasta se restituie, la cerere, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a noii legi, iar modalitatea de aplicare se va stabili prin hotărâre a Guvernului. În acest sens, la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale s-au luat toate măsurile pentru stabilirea acestor diferenţe şi includerea lor în buget.Pentru toţi pensionarii aflaţi în această situaţie se vor întocmi şi transmite buletine de calcul, astfel încât, fiecare va cunoaşte sumele pe care urmează să le încaseze.
Intrebare : Referitor la condiţiile de muncă, în baza cărui act normative vor fi stabilite acestea? În ce bază se stabilesc grupele de muncă?
Raspuns : Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de HG nr. 1294/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Acest act normativ este aplicabil,în egală măsură, tuturor militarilor,indiferent de data trecerii în rezervă sau în retragere. În acest sens,doresc menţionez că va avea loc o reîncadrare în grupe de muncă pentru toate cadrele militare care au trecut în rezervă anterior datei de 5 ianuarie 2011.
Intrebare : Ce se întâmplă cumilitarii care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciu mai mică de 10 ani?
Raspuns : Militarii care la data trecerii în rezervă nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii, dar au o vechime în serviciu mai mică de 10 ani, beneficiază de pensie militară de stat, prin deschiderea dreptului la pensie mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare. Ulterior,pensia se stabileşte doar pentru perioadele de vechime în serviciu la care se adaugă sporul pentru condiţiile de muncă.
Cum pot lua legătura cu dumneavoastră cei interesaţi să afle mai multe amănunte despre noile prevederi?
De curând, a fost restructurat site-ul Casei de pensii sectoriale a MApN –www.mapn.ro,secţiunea Structuri (saulink direct:cps.mapn.ro). Totodată, este pus la dispoziţia publicului TELVERDE 0800.808880.De asemenea, pe site-ul instituţiei,avem postate informaţii despre programul de audienţe ale conducerii CPS, precum şi punctele de contact ale instituţiei, la care cei interesaţi pot obţine informaţiile dorite.
Intrebare : Care sunt proiectele de viitor ale structurii dumneavoastră?
Raspuns : Proiectele de viitor ale CPS sunt legate de îndeplinirea tuturor atribuţiilor prevăzute de Legea pensiilor militare de stat. Putem menţiona că s-au luat toate măsurile la nivelul instituţiei pentru aplicarea în bune condiţii a legii. În primul rând, doresc să subliniez că s-a început procesul de elaborare a tuturor actelor normative subsecvente şi conexe.De asemenea, s-au iniţiat măsuri pentru reorganizare a CPS, dotarea acesteia cu tehnică,echipamente şi personal suplimentar. Pot spune că îi vor fi puse ladispoziţie toate resursele necesare pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile legale privind pensiile militarede stat. De asemenea, ne dorim dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu toate asociaţiile/sindicatele cadrelor militare, pentru că toţi avem un obiectiv comun: soluţionarea tuturor problemelor pensionarilor militari.
Doresc să-i asigur pe pensionarii militari că personalul CPS cunoaşte şi nu uită că se află în slujba acestora.

A publicat - gl.r. Mandu Petrişor 

PS. Dragi camarazi, am avut ocazia să vorbesc, în urmă cu câteva zile, la telefon cu dl. col. CONSTANTIN LUCA - Şeful Casei Sectoriale de Pensii M.Ap.N. Vă sugerez să manifestaţi  toată încrederea  în   acest camarad şi echipa sa de lucru. De fiecare dată, când am avut ocazia să vorbim am reţinut  că este  un om receptiv, prietenos şi integru. Să aveţi convingerea că face toate eforturile pentru a pune în aplicare prevederile legale. Faţă de militari (activi şi în rezervă) manifestă aceeaşi atenţie , răbdare şi înţelegere. Totodată, vă sfătuiesc să înţelegeţi f. bine mesajul domnului col.r.dr. Mircea Dogaru, Preşedintele SCMD, referitor la perioada în care trebuie să înaintaţi cererile, privind sumele reţinute. Mult a fost puţin mai este însă, rănile provocate, în masă, de guvernul portocaliu, rămân în  viaţa noastră. Pentru a nu se mai repeta astfel de abuzuri, într-un viitor atât de imprevizibil, este necesară înţelegerea necesităţii refacerii unei solidarităţi pierdute din prea multă nepăsare, vanitate şi egoism. Acum, ne-au salvat conjunctura externa  precum şi îngrijorarea clasei politice de a nu garnisii, cu piepturile lor, tranşeele de apărare a neamului. Oricum, dacă doamne fereşte, va suna goarna, subsemnatul va solicita să lupte alături de "boc cel viteaz". Pe măsură ce se vor clarifica alte lucruri, vă voi informa cu cele necesare. Până acum, nu au fost prea clare informaţiile pe care le-am primit. Vă doresc mult bine, răbdare şi putere precum şi zile fericite în sănătate şi prosperitate.

gl.r. prof.univ.dr. Petrişor Mandu