sâmbătă, 18 martie 2017

Intalnire cu parlamentarii salajeni pe tema Legii 223 si OUG 57/2015Urmatorul material a fost inmanat fiecarui parlamentar :

STIMATE DOMNULE DEPUTAT

          Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, a fost modificata prin OUG nr. 57/2015, ordonanta care va intra spre dezbatere si adoptare, la Camera Deputatilor din Parlamentul Romaniei, in calitate de Camera decizionala. In ultimele luni, s-au primit cateva mii de decizii de recalculare/actualizare a pensiilor, pentru cei aflati in aceasta postura, la data intrarii in vigoare a legi. Am constatat deci, in mod indubitabil, efectele profund nocive, discriminatorii si chiar neconstitutionale, pe care le produce art. 4o al acestei ordonante.  In cele ce urmeaza, vom argumenta cele afirmate, aspecte pe care le supunem atentiei dvs. , cu propunerile aferente de remediere, in care sens apelam la intelegere si sprijin.
STABILIREA CUANTUMULUI PENSIEI IN PROCENTE DIN BAZA DE CALCUL.
          Prevederea initiala a legii, a fost modificata, stabilindu-se un plafon minimal de 65% din baza de calcul, precum si un plafon maximal de 85%. Aceasta reglementare, de diminuare a celor doua plafoane, a produs urmatoarele consecinte:  o discriminare evidenta fata de celelalte categorii de beneficiari a pensiilor de serviciu, la care plafonul minimal este de 80% iar cel maximal de 100% din baza de calcul. In timp ce la militari baza de calcul este si mai restrictiva, fiind compusa doar din solda/salariul functiei de baza si de grad, la celelalte categorii, este formata din venitul salarial brut, in unele cazuri, chiar aferent ultimei luni anterioare pensionarii. Astfel, marea majoritate a deciziilor de recalculare/ actualizare a pensiilor, contin un cuantum  mai mic decat cel aflat in plata, in conditiile cand  acesta a fost stabilit mult anterior anului 2010.
          Pentru inlaturarea acestei grave discriminari si inechitati, propunem ca la adoptarea OUG 57/2015, in ipoteza in care nu s-ar respinge integral art. 40, sa fie modificat art. 29 alin. 1 lit. „a”, prin revenirea la plafonul minimal de 80% din baza de calcul, cum a fost initial in lege, precum si art. 30, la care fie sa se elimine total plafonul maximal, fie acesta sa fie modificat la 100% din baza de calcul. In a doua varianta, de mentinere a unui plafon maximal, consideram necesara introducerea unui aliniat 2, la art. 30, prin care sa se precizeze ca:” de la acest plafon maximal, fac exceptie procentele legale cuvenite pentru contributia la pensia suplimentara si cele aferente Ordinului Meritul Militar sau similare.”  Motivele pentru aceste derogari, le vom argumenta la capitolele aferente.
VALORIFICAREA VECHIMII IN MUNCA DIN SECTORUL CIVIL.
          Pensia de serviciu pentru limita de varsta, se acorda celor cu o vechime efectiva de cel putin 25 de ani, din care cel putin 15 ani sa o reprezinte vechimea in serviciu( adica militar sau similare), conform art. 16. Art 25 precizeaza ca este considerata vechime pentru stabilirea pensiei militare in conditiile art. 16- 18; 32 si perioadele recunoscute ca vechime in serviciu( ca militar),  vechimea in munca( in sectorul civil), in conditiile legii, pana la data intrarii in vigoare a acestei legi.La alin. 2 al aceluiasi articol se arata:” vechimea valorificata pentru stabilirea pensiei militare de stat, conform alin. 1, nu se poate valorifica si in sistemul public de pensii sau in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate acestuia.
          Din continutul acestor texte de lege, rezulta ca vechimea in munca din sectorul civil, poate fi valorificata, in conditiile legii, pentru obtinerea pensiei militare de stat,  pentru atingerea vechimii de cel putin 25 de ani ceruta de lege( din care minim 15ani ca militar), fie pentru atingerea plafonului maxim prevazut de lege pentru pensie, prin acordarea punctajului de 1% pentru fiecare an de vechime cumulata, care depaseste 25 de ani, sau pentru indeplinirea ambelor cerinte stipulate de lege. Daca in deciziile de pensionare/recalculare anterioare, vechimea in sectorul civil si cuantumul acelei pensii, erau evidentiate distinct ,in prezent aceste date nu se mai regasesc pe deciziile de recalculare/ actualizare emise in temeiul actualei legi modificate. Aceasta, in conditiile cand in multe situatii, pentru indeplinirea cerintelor legale, nu este necesara deloc valorificarea vechimii din sectorul civil, sau doar folosirea partiala, adica doar a unui numar de ani. Sunt numerosi pensionari, care au  lucrat mai multi ani, dupa trecerea in rezerva, in diferite sectoare civile, fiind in prezent lipsiti in mod ilegal si neconstitutional, de dreptul de a primi pensia civila cuvenita, in conditiile cand acestia au contribuit la fondul de pensii, deci se incalca dreptul fundamental de proprietate si obligatia corelativa a statului de a le asigura dreptul la pensie pentru acei ani. Aceste constatari, au la baza verificarea acestor criterii, comparate cu datele de pe deciziile de recalculare/ actualizare, rezultand ca nu se impunea deloc valorificarea vechimii in munca din sectorul civil, sau doar partiala.
          Se pare ca situatia este creata de ambiguitatea de legiferarea a art. 25, modificat prin OUG 57/2015.Propunem astfel modificarea alin 2 a acestui articol, in sensul ca :” vechimea valorificata pentru stabilirea pensiei militare de stat, conform alin. 1, nu se poate valorifica si in sistemul public de pensii...Prin valorificarea vechimii in munca(din sectorul civil), se intelege folosirea integrala a acestei  vechimii, pentru indeplinirea cerintei de vechime efectiva ceruta de art. 16 alin. 1 lit. „b”, sau pentru a beneficia de procentele stipulate la  art. 29 alin. 1 lit.”b”, pana la atingerea plafonului maximal al cuantumului pensiei, stabilit de art. 30. In cazul nevalorificarii  acesteia, sau valorificarea doar partiala, subzista dreptul la valorificarea in sistemul public de pensii, a intregii vehimi sau a fractiei nevalorificate. La aplicarea prevederilor art. 109 alin. 5 si 6, acestea vor fi corelate cu cele ale art. 25”.  Aceste clarificari se impun, intrucat pe linga privarea de drepturi legale cuvenite, se creaza o discriminare, fata de cei care  si-au valorificat in trecut vechimea in munca( din sectorul civil), prin Casele de Pensii Judetene de unde primesc pensie separat, asa cum le vor valorifica alti pensionari, dupa intrarea in vigoare a acestei legi.
CONTRIBUTIA PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA
          A fost introdusa prin Decretul 141/1967, care a suferit pe parcurs, modificari si completari. Aceasta  este bazata pe sistemul contributiv, adica plata suplimentara la fondul de pensii, fata de contributia legal cuvenita de catre cel asigurat, raportat la salariul/solda lunara. In decretul mentionat, cat si in actele ulterioare, s-a stipulat, ca aceasta va fi o pensie suplimentara care se va adauga la pensia de baza.  Art. 108 din lege, modificata, prevede ca :”pentru militarii, politistii... care au platit contributie la Fondul pentru pensia suplimentara..., la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare, se acorda un spor de...3%;6%;9% pentru o vechime a contributiei, pe perioadele precizate la lit. a;b;c.
          In aceste conditii, este evidenta neconstitutionalitatea art. 3o alin. 1, a OUG 57/2015, care limiteaza acordarea acestor  procente de spor, raportat la incadrarea  in plafonul maxim al bazei de calcul, articol care trebuie modificat, asa cum am precizat la un punct anterior. In sustinerea argumentului, invocam si Decizia nr. 872/2010 a CCR, care a statuat ca este neconstitutionala diminuarea, chiar si temporara a pensiei cuvenite pe baza principiului contributivitatii.  In reglementarea actuala a art. 30, daca prin punctajul cuvenit pentru anii de vechime de peste 25 de ani, se atinge plafonul maximal,stabilit pentru cuantumul pensiei raportat la baza de calcul, se desfiinteaza ilegal, dreptul la pensia suplimentara cuvenita, in integralitate sau in mod partial.
PROCENTELE CUVENITE PENTRU ORDINUL MERITUL MILITAR.
          Acestea nu pot fi cumulate si plafonate, in baza aceluiasi art. 30 din lege, vadit neconstitutional, asa cum din greseala s-a procedat la Senat, cu ocazia adoptarii ordonantei in cauza, din mai multe considerente, dintre care amintim:  este reglementat de legi speciale si nu de legea pensiilor, respectiv legea nr. 20/2000 modificata,privind sistemul national de decoratii, de art. 11 alin. 3 ale Legii 80/95 modificata, privind statutul cadrelor militare , art. 29 alin. 3 din legea 360/2002, modificata, privind statutul politistului, prevederi in vigoare, nemodificate sau abrogate. Pentru solutionarea acestui aspect, necesita a fi observate si prevederile art.14 si 15 din legea nr.24, modificata, privind normele de tehnica legislativa. De asemeni, nici odata de-a lungul anilor, nu s-a procedat in acest mod. Aceste procente (10%;15% sau 20%) adaugate la pensia de baza, sunt o modesta recunoastere sociala, pentru importanta si riscurile profesiei, restrictiile si privatiunile de o viata, suportate de militar si familia sa. Astfel propunem justificat ca la acel art. 30, sa se precizeze si acest aspect, ca plafonarea maxima nu priveste si OMM sau similare.
ACTUALIZAREA PENSIILOR SI PROBLEMA SPORURILOR.
          Este problema cea mai controversata, mai dificila, care a creat imense discriminari in interiorul sistemului, raportat la perioada de pensionare, determinand anularea de facto, a principiilor de baza ce guverneaza sistemul pensiilor militare, reglementate de art. 2 din lege. Urmare a acestor reglementari discriminatorii, pensiile celor care se pensioneaza in prezent sau in ultimii ani, anteriori intrarii in vigoarea a legii 22/ 2015 modificata, sunt substantial mai mari, chiar si cu peste 100- 150%, fata de pensiile celor care s-au pensionat cu mai multi ani in urma, referirea fiind valabila pentru functii, grade, vechime, conditii de munca egale. S-a ajuns la situatia hilara, ca un plt. adj., care se pensioneaza in prezent, sa beneficieze  de o pensie egala sau mai mare, decat a unui colonel sau general, asta chiar in conditiile actualizarii acestora pentru cei pensionati anterior.
          Desi legea prevede recalcularea/ actualizarea pensiilor la data intrarii in vigoare a legii, actualizarea pensiilor, s-a oprit de facto, la nivelul anului 2009, intrucat afirmativ, de atunci nu s-au mai majorat salariile de functie si grad la cadrele active(legea 284/2010 a  salarizarii unitare a personalului bugetar.) In schimb, in ultimii ani, mai ales dupa anii 2010, s-au acordat cadrelor active, numeroase sporuri, pentru conditiile de munca, care cumulate, determina chiar dublarea salariului de functie, sporuri care sunt avute in vedere la formarea bazei de calcul a celor ce au beneficiat de ele, comparativ cu cei pensionati in anii cand aceste sporuri nu erau acordate.
          In continutul art. 11 din lege, este reglementata incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite, speciale si alte conditii. In alin. 3, se stipuleaza, ca prevederile alin. 1, sunt aplicabile si militarilor, politistilor... care au trecut in rezerva/retragere...pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Prin aceasta prevedere, se inlatura doar partial discriminarea intre categoriile de pensionari,recunoscandu-se ca si cei pensionati anterior, au avut aceleasi conditii de munca cu cei din prezent. Dar aceasta recunoastere, ajuta doar partial, in sensul ca se majoreaza vechimea cumulata, si se beneficiaza de 1% pentru fiecare an care depaseste 25 de ani, dar aceste procente, se adauga doar partial, pana la atingerea plafonului maximal al bazei de calcul.
          Pentru inlaturarea acestei discriminari, consideram ca solutia ar fi ca la art.11 din lege, sa se introduca alin. 4, care sa stipuleze, acordarea si includerea in baza de calcul a sporurilor aferente conditiilor de munca, si pentru cei pensionati in anii anteriori. O astfel de solutie s-a adoptat si pentru inlaturarea discriminarii intre magistratii care aveau un spor de 40% pentru combaterea coruptiei, comparativ cu ceilalti care nu lucrau in acest sector, in baza Hotararii 185/2005 a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, fiind emisa OUG 27/2006, iar prin OUG 20/2016, de modificare a OUG 57/2015, s-a inlaturat discriminarea  bugetarilor ce nu aveau inclus in salariu, salariul de merit de 20%, fata de cei care il aveau inclus din 2010.
          Stimati parlamentari,fara a diminua importanta altor institutii, amintim ca art. 118 din Constitutia Romaniei, stipuleaza:” armata este subordonata exclusiv vointei poporului pentru garantarea suveranitatii, a independentei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale a tarii si a democratiei constitutionale” Consideram ca acestea sunt valorile fundamentale care asigura existenta statului si a natiunii romane. Importanta vitala a structurilor militare, de ordine publica si siguranta nationala,se impune a fi revizuita si de catre Parlamentul si Guvernul Romaniei, mai ales in actuala conjunctura internationala complexa.

          Cu deosebita consideratie,
         VICEPRESEDINTE,
COORDONATOR FILIALELE NORD VEST ALE SCMD
          PRESEDINTE FILIALA ZALAU
          Col. (r) COTOI ANTON                                   


         PRESEDINTELE ANCNR SALAJ
         Col. (r) TITEL BEJENARIU

                                                                         Col. (r) jr. IOAN OROS